Телекомуникационно проектиране и строителство

Орган за контрол от вида „С”
Контакт
Адрес:
кв. Лозенец
ул.”Крум Попов”№ 73
София
България

Телефон: 0878/ 398 462