Телекомуникационно проектиране и строителство

Проектирани от нас

Активна оптична мрежа FTTb на Виваком в София- Лозенец, Младост 1, Дружба-2,

Люлин, Хаджи Димитър, Редута

Активна оптична мрежа  FTTb на Виваком  в град Пловдив

Активна оптична мрежа  FTTb на Виваком в град Стара Загора

Активна оптична мрежа  FTTb на Виваком в град Варна

Пасивна оптична мрежа FTTh на Виваком в София-квартал Надежда-2

Пасивна оптична мрежа FTTh на Виваком в град Благоевград

Сигнално –охранителна система,  охраняваща  около 3000 кабелни шахти на БТК в гр. София и гр.Плевен.

Преустройство на съществуваща базова станция №5524 в базова станция и радиорелеен възел GSM/UMTS №5524, тип “Spider - 30”, находящ се ПИ №108009 в местността "Под Козлодуйски път",  в землището на с.Хърлец, общ. Козлодуй

Преустройство на съществуваща базова станция 2478 в базова станция и радиорелеен възел GSM/UMTS 2478, тип “Telemob 30H”, находящ се ПИ №000564, м.“Борощица“, в землището на с.Разлив, общ. Правец, обл.София

Преустройство на съществуваща базова станция 5105 в базова станция и радиорелеен възел GSM/UMTS 5105, тип “CSS”, находящ се ПИ №000092, м.“Височината“, в землището на с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас