Телекомуникационно проектиране и строителство

Изградени от нас

Оптична свързаност на ф. „Дарма-2000“ на ул. „Околовръстен път“ № 68, София

Оптична свързаност на ф. „ВИП Маркет“ на до бл.72 в кв. „Младост-1“, София

Медно кабелно захранване на „Фототехника“ на бул. „Цар Освободител“ № 29, София

Пасивна оптична мрежа по проекта FTTh на Виваком гр.София, ж.к.Надежда 2

Системата за охрана и контрол на достъпа СОКД-2 на кабелни шахти на Виваком в гр. София и гр.Плевен.