Телекомуникационно проектиране и строителство

Поддръжка

poddrajka2

 

      Гарантираме поддръжка и обслужване в рамките на гаранционния срок, според гаранционните условия. Осигуряваме следгаранционна поддръжка и обслужване при договорени условия и нива на обслужване с възложителя.

      poddrajka1

 

         Организацията на работа, фирмените процеси и процедури осигуряват продукт с високо качество и надеждност.

        В практиката, фирмата се е утвърдила като надежден и коректен партньор с установени стандарти за качество на услугите и инсталациите.