Телекомуникационно проектиране и строителство

Пускане в експолатация ПДФ

puskaneveksploatacia

      Процесът за въвеждане на системите в редовна експлоатация е напълно съобразен с изискванията на българското законодателство. Извършват се пусков контрол и тест, възможност за предоставяне на сертификати, декларации за съответствие и екзекутивна документация.