Телекомуникационно проектиране и строителство

Партньори

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

http://www.dpssv.com/


„БУЛГАКАМ” ЕООД


„ИНТРАКОМ” ЕАД

http://www.intracombg.com


„ТЕЛЕЛИНК” ЕАД

http://www.telelink.com/bg/


„НОРМАКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД


„ЕЛЕКТРОН  ПРОГРЕС” ЕАД

http://www.eprogress.bg


„ТЕЛЕСПРИНТ” ООД


ЧЕЗ „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-БЪЛГАРИЯ”ЕАД

http://www.cez.bg