Телекомуникационно проектиране и строителство

Проектиране

       

Разполагаме с  екип от знаещи и можещи професионалисти, с  опит  в  развитието, изграждането и  експлоатацията на фиксираните и мобилните мрежи в страната.

 

proektirane2

    

Ние имаме доказан опит и компетентност в проучването, проектирането, изграждането, монтаж на оборудване и въвеждане в експлоатация на телекомуникационни обекти от местно и национално значение.

  

proektirane1